הסבר.

אתר שבעת ספרי תורה הוא אתר לתוכנית הלימוד שלי.

בישראל נהוג לקרוא קריאה סדורה של חמשת ספרי משה, חמישה חומשי תורה. ספרים אלה הם ספרי משה שלא עבר בארץ, משה לא עלה לארץ. משה סמך את ידיו של יהושע.

עם ישראל בהנהגת יהושע כבש את הארץ למען לעשות כדבר בורא עולם שהוריש לישראל את הארץ.

בהמשך בסוף עת שפוט השופטים, כבספר שופטים עם ישראל היה בגלות בארצו בעת ההיא לא היה מלך בארץ ואיש הישר בעיניו עשה.

אני טוענת שזאת העת של ישראל בעת הזאת. לכן קבעתי לעצמי תוכנית לימוד סדורה של שבעת ספרים אלה. ספר יהושע וספר משפטים יכולים ללמד את ישראל איך לעשות נכון בעת הזאת, בארץ הזאת.

אתר שבעת ספרי תורה הוא חלק מאתרי עת השלום.

תוכלו לקרוא עוד פה:

מבוא לאתרי עת השלום.

.